Kết nối và Lan toả

Với nửa thế kỉ truyền thống, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt luôn là một trong những đơn vị hàng đầu của cả nước về giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Bài mới

Mời viết bài

Trân trọng kính mời các chuyên gia gửi tên bài và tóm tắt báo cáo cho hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường đại học”.

Hạn cuối: trước ngày 10/10/2018

Success Stories

0 năm truyền thống
0 cựu sinh viên trở thành đại sứ
0 chương trình đào tạo
0 bộ giáo trình Tiếng Việt
0+ ấn phẩm khảo cứu, dịch thuật

Trở thành sinh viên Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt