[Video] Ngày hội văn hoá quốc tế

Home / Chuyên đề / Cuộc sống ở Hà Nội / [Video] Ngày hội văn hoá quốc tế

Phóng sự của VTC10 về Ngày hội văn hoá quốc tế chào mừng năm mới 2013 của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

Xem tin khác về sự kiện này do VTC1 thực hiện tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.