[Video] Ngày hội văn hoá quốc tế | Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

[Video] Ngày hội văn hoá quốc tế

Phóng sự của VTC10 về Ngày hội văn hoá quốc tế chào mừng năm mới 2013 của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

Xem tin khác về sự kiện này do VTC1 thực hiện tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*