Tổng kết 5 năm đào tạo ngành Việt Nam học

Home / Tin tức / Đào tạo & Nghiên cứu / Tổng kết 5 năm đào tạo ngành Việt Nam học
Tổng kết 5 năm đào tạo ngành Việt Nam học

Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2015, khoa Việt Nam học và Tiếng Việt đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm đào tạo đại học ngành Việt Nam học, 2010 – 2015.

Tham dự Hội nghị, ngoài các giảng viên, sinh viên của Khoa, về phía Nhà trường có PGS.TS Phạm Quang Minh (Phó Hiệu trưởng) cùng đại diện các Phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, các giảng viên thỉnh giảng của Khoa.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết về công tác đào tạo đại học Việt Nam học trong 5 năm qua của đại diện Ban chủ nhiệm Khoa. Cùng với đó là những báo cáo đóng góp ý kiến về Chương trình đào tạo, về sản phẩm đầu ra của Khoa, về thực tiễn giảng dạy các môn học, về công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động thực tập thực tế của sinh viên, về việc bối dưỡng nguồn nhân lực trong việc đào tạo Việt Nam học…

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam (Chủ nhiệm Khoa) phát biểu tại Hội nghị.
PGS.TS Nguyễn Thiện Nam (Chủ nhiệm Khoa) phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi trên tất cả các nội dung liên quan đến công tác đào tạo của Khoa. Ngoài việc khẳng định những thành tựu, những kết quả đã đạt được trong năm năm qua, khẳng định những mặt tốt cơ bản của chương trình đào tạo với triết lý liên ngành, hội nghị cũng nghe nhiều ý kiến tâm huyết về những điều cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chương trình đào tạo Việt Nam học, đi tìm màu sắc của Việt Nam học những môn học cụ thể, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên, hoàn thiện hệ thống học liệu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,… của Khoa hiện nay và trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở những kết quả trong những năm qua, nhiệm vụ trọng tâm của Khoa trong những năm tới là:

  • Tiếp tục điều chỉnh, cập nhật và hoàn thiện chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo
  • Đẩy nhanh tốc độ biên soạn bài giảng, giáo trình, hoàn thiện hệ thống học liệu
  • Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn
  • Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá
  • Tăng cường hợp tác sâu rộng với các đơn vị đối tác cả trong và ngoài nước để quảng bá về ngành Việt Nam học và về sản phẩm đầu ra của Khoa.

5 năm là thời gian đủ để Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt có thể nhìn lại những bước đi ban đầu của mình, có thể thấy được những thuận lợi, những khó khăn, những kết quả, những hạn chế của cả một tiến trình, từ đó có thể rút tỉa được những kinh nghiệm quý báu, tự tin bước tiếp và thu được nhiều kết quả tốt hơn trong những chặng đường phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.