Thông tin nhập học và danh sách thí sinh đạt điểm tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2015

Home / Tin tức / Tuyển sinh / Thông tin nhập học và danh sách thí sinh đạt điểm tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2015

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố danh sách thí sinh đạt điểm tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2015, cụ thể như sau:

Pages: [ 1 ] [ 2 ]

Leave a Reply

Your email address will not be published.