Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức Việt Nam học

Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức Việt Nam học

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn mở lớp Bổ túc kiến thức Việt Nam học cho thí sinh dự thi Sau đại học ngành Việt Nam học (Mã số: 60.22.01.13) của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. Đối tượng:

– Những người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần, gồm các ngành: Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Triết học, Báo chí, Nhân học, Quốc tế học, Luật học, Quản lý xã hội, Chính trị học, Hán Nôm, Xã hội học, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Khoa học môi trường, Địa lý, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Kinh tế học.

– Những người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng (hoặc phù hợp) không cần học bổ túc kiến thức, gồm các ngành: Việt Nam học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam và sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Việt tại các Trường Đại học ở nước ngoài.

  1. Thời gian mở lớp: Dự kiến sau 15/07/2020
  2. Chứng chỉ:

Học viên hoàn thành chương trình học được cấp chứng chỉ bổ túc kiến thức để dự thi cao học ngành Việt Nam học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. Hồ sơ đăng ký học và học phí:

4.1. Hồ sơ:

– 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

– 01 bản photo bảng điểm đại học (có công chứng)

– 02 ảnh 3×4

– Đơn đăng ký theo học lớp bổ túc kiến thức (theo mẫu dưới đây)

Phiếu đăng ký lớp Bổ túc

4.2. Học phí:

– Học phí toàn khóa học: Mức học phí dựa trên số lượng học viên đăng ký (sẽ thông báo cụ thể sau khi hết hạn đăng ký học).

  1. Nhận hồ sơ:

5.1. Thời gian: Từ 7/7/2020 đến 14/7/ 2020

5.2. Địa điểm: Văn phòng Khoa, Phòng 27, Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, B7 bis, 75 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội.

5.3. Cán bộ thu hồ sơ: Cô Nguyễn Thị Huyền Vân.

  1. Cán bộ tư vấn tuyển sinh:

Cô Vũ Lan Hương

– Số di động: 0989343785

– Email: tvtiengviet@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.