Thông báo kế hoạch ĐKDT và tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2016

Trung tâm Khảo thí – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo kế hoạch đăng ký dự thi và tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2016.

Xem chi tiết tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*