Sinh viên

Home / Sinh viên

Các bạn sinh viên thân mến!

Hiện nay website đang được hoàn tất và chuẩn bị chạy chính thức. Để có thể phục vụ tốt nhu cầu thông tin của các bạn, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp cho nội dung và hình thức của website nói chung, và đặc biệt là chuyên mục dành cho sinh viên nói riêng.

Xin cảm ơn các bạn!