Ngành Việt Nam học

Ngành Việt Nam học

Đến với Việt Nam học, các em sẽ có cơ hội tiếp thu cả kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội theo định hướng liên ngành khu vực học nhằm mang lại tri thức tổng hợp về đất nước và con người Việt Nam.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: đa ngành, đa lĩnh vực…

Leave a Reply

Your email address will not be published.