Mời tham gia Hội thảo Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và Tiếng Việt

Home / Tin tức / Thông báo / Mời tham gia Hội thảo Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và Tiếng Việt

Nhân dịp kỉ niệm 45 năm thành lập, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt tổ chức hội thảo Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và Tiếng Việt: những vấn đề lí luận và thực tiễn” vào ngày 19/10/2013. Ban tổ chức Hội thảo kính mời các nhà khoa học, các nhà giáo nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học và Tiếng Việt tham gia viết bài, tham dự hội thảo.

Hội thảo sẽ giới thiệu những tiếp cận mới mang tính liên ngành, có thể ứng dụng vào việc giảng dạy và biên soạn tài liệu giáo trình, gợi mở những hướng nghiên cứu mới về Việt Nam học trong tương lai.

Hội thảo tập trung vào những nội dung sau:

  • Việt Nam học và chương trình đào tạo
  • Văn hóa-Lịch sử-Xã hội Việt Nam
  • Văn học-Nghệ thuật Việt Nam
  • Việt Ngữ học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ
  • Những vấn đề khác có liên quan

– Ngôn ngữ được sử dụng trong Hội thảo: tiếng Việt .

– Thời gian nhận đăng kí tham gia Hội thảo và báo cáo tóm tăt: từ 5/08 đến 20/08/2013 (tải về mẫu đăng kí tại đây). Hạn cuối cùng nhận báo cáo toàn văn : 10/9/2013.

– Tóm tắt và báo cáo toàn văn (soạn trên hệ Unicode, font chữ Time New Roman, size 14, khoảng cách dòng single), xin gửi bằng email đến đia chỉ: khoavnh45nam@gmail.com

Toàn bộ thông tin cần thiết về Hội thảo sẽ được đăng tải trên trang vsl.ussh.edu.vn hoặc ussh.edu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.