Lịch tập huấn và tài liệu về ĐKMH cho K57

Home / Tin tức / Đào tạo & Nghiên cứu / Lịch tập huấn và tài liệu về ĐKMH cho K57

Việc tập huấn đăng kí môn học cho sinh viên khoá 2012 sẽ bắt đầu từ ngày 19/11/2012 và kết thúc vào ngày 29/11/2012.

Chi tiết lịch tập huấn (chú ý có 2 sheet: Lí thuyết và Thực hành) xem tại địa chỉ sau:

https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISejNrN0NPQnFwWGM

Để sinh viên chuẩn bị tốt cho kì đăng kí này, sinh viên cần đọc trước 5 tài liệu dưới đây. Riêng Quy chế đào tạo, nếu chưa nhiều thời gian, nên tập trung đọc vào phần đăng kí môn học. Chú ý: Thông báo số 1 và số 2 là của kì đăng kí môn học học kì I, 2012 – 2013 cho các khoá 2011 về trước để các em tham khảo.

– Quy chế đào tạo: https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISZmVZOUY0VmJ0Sms

– Hỏi – Đáp về đào tạo: https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISNVdKSHV0RnFXZGc

– Hướng dẫn đăng kí môn học: https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISNXR6WmN3Z2w1c0U

– Thông báo số 1 (HK I, 2012 – 2013): https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISTjkzb0xHT1VsYXc

– Thông báo số 2 (HK I, 2012 – 2013): https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISaXhZc05lRDJTeVU