Hiệu đính bài đã đăng trên Tạp chí Khoa học

Home / Tin tức / Thông báo / Hiệu đính bài đã đăng trên Tạp chí Khoa học

Thực hiện chỉ thị của ĐHQGHN, trong thời gian thới Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (TCKH) sẽ công bố toàn bộ các bài báo đã đăng trên TCKH lên website của ĐHQGHN.

Trên tinh thần tôn trọng pháp luật, nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và uy tín học thuật của các tác giả, TCKH đề nghị các tác giả đã có bài đăng trên tạp chí dành thời gian rà soát lại công trình của mình và nếu cần chỉnh sửa lại về nội dung và hình thức (văn phong, chính tả, thuật ngữ, tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh, trích dẫn tài liệu,…) trước ngày 30/01/2013.

Sau thời hạn này TCKH sẽ công bố các bài báo và tác giả sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về công trình của mình.

Mọi ý kiến, đề xuất xin gửi về Toà soạn:
P806, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội,
số 144 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: (04) 37547902. Email: tckh@vnu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.