Giáo sư Ngô Như Bình thuyết trình về “Chương trình tiếng Việt tại Đại học Harvard”

Home / Tin tức / Giáo sư Ngô Như Bình thuyết trình về “Chương trình tiếng Việt tại Đại học Harvard”
Giáo sư Ngô Như Bình thuyết trình về “Chương trình tiếng Việt tại Đại học Harvard”

Ngày 16/12/2014, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt tổ chức buổi tọa đàm sinh hoạt Khoa học với đề tài: Chương trình đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học tại Đại học Harvard và Hoa Kì.

Người thuyết trình là Giáo sư Ngô Như Bình, Khoa Ngôn ngữ và Văn minh Đông Á, Đại học Harvard.

(Ảnh: Bùi Duy Dương)
(Ảnh: Bùi Duy Dương)

Đông đảo giáo viên, sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đã tới dự buổi thuyết trình. Giáo sư Ngô Như Bình đã cung cấp một bức tranh tổng quan về tình hình giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Harvard cũng như tại Hoa Kì, về chương trình, giáo trình, nội dung giảng dạy từng trình độ, cung cấp thông tin về Hiệp hội các trường đại học Hoa Kì có giảng dạy tiếng Việt (GUAVA). Tại buổi thuyết trình, Giáo sư Ngô Như Bình đã trả lời nhiều câu hỏi của các giáo viên, sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.