Điều chỉnh kế hoạch NCKHSV năm học 2019-2020

Điều chỉnh kế hoạch NCKHSV năm học 2019-2020

Trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, ĐHQG đã tiến hành điều chỉnh thời gian, cách thức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại các trường thành viên.

Vì vậy, Phòng QLNCKH đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiến hành triển khai các hoạt động năm nay như: hướng dẫn, chấm điểm các công trình … thông qua Internet, bao gồm cả việc tổ chức hội nghị NCKHSV cấp Khoa, Bộ môn. Các công trình của sinh viên sau khi đã được các đơn vị đánh giá, chấm điểm sàng lọc và lựa chọn để đề xuất nhận giải cấp Trường đề nghị gửi bản mềm về Phòng QLNCKH thông qua đường email. Các hoạt động trao giải cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc và các sinh viên đạt giải sẽ được tiến hành sau khi dịch chấm dứt, bằng hình thức hợp lý.

Trong trường hợp dịch bệnh vẫn chưa kết thúc vào tháng 5 năm 2020, Phòng sẽ xem xét đề nghị Bam Giám hiệu KHÔNG tổ chức Hội nghị NCKHSV cấp Trường như mọi năm mà chỉ tiến hành lựa chọn các công trình sinh viên gửi dự thi các cấp dựa trên kết quả đề xuất của các Khoa và kết quả thẩm định của các chuyên gia.

Hạn cuối để các đơn vị gửi bản mềm đề xuất sinh viên đạt giải, bản mềm công trình cũng như số liệu và thống kê hoạt động NCKHSV lên Phòng QLNVKH là ngày 23/4/2020 qua email: quanlykhoahocxhnv@gmail.com; Chuyên viên phụ trách trực tiếp: ThS. Đoàn Việt Hải, DĐ: 0973498044.

Chi tiết kính mời Quý thầy cô và các bạn sinh viên xem tại file dưới đây:

Điều chỉnh NCKHSV 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.