Điểm trúng tuyển đợt 1 và điểm xét tuyển đợt 2 kì thi ĐH 2014

Home / Tin tức / Tuyển sinh / Điểm trúng tuyển đợt 1 và điểm xét tuyển đợt 2 kì thi ĐH 2014

Trường ĐHKHXH&NV thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 và điểm xét tuyển đợt 2 kì thi ĐH 2014.

TT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu Khối thi Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2
1 Báo chí D320101 100 A 21,0
C 22,0
D 21,0
2 Chính trị học D310201 70 A 18,0
C 8 18,0
D 8
3 Công tác xã hội D760101 80 A 19,0
C 19,5
D 19,0
4 Đông phương học D220213 120 C 22,0
D 19,5
5 Hán Nôm D220104 30 C 18,0
D
6 Khoa học quản lý D340401 100 A 18,0 10 18,0
C 10
D 23
7 Lịch sử D220310 90 C 18,0 10 18,0
D 7
8 Lưu trữ học D320303 50 A 18,0
C 14 18,0
D 10
9 Ngôn ngữ học D220320 80 A 18,0
C 10 18,0
D 11
10 Nhân học D310302 50 A 18,0
C 15 18,0
D 10
11 Quan hệ công chúng D360708 50 A 21,0
C 22,0
D 21,0
12 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 100 A 21,0
C 21.5
D 21,0
13 Quản trị văn phòng D340406 50 A 18,0
C
D
14 Quốc tế học D220212 90 A 20,0
C 20,5
D 20,0
15 Tâm lý học D310401 90 A 21,0
B 22,0
C 20,0
D 19,5
16 Thông tin học D320201 60 A 18,0
C 20 18,0
D 15
17 Triết học D220301 70 A 18,0 10 18,0
C 22
D 22
18 Văn học D220330 90 C 18,0 15 18,0
D 12
19 Việt Nam học D220113 60 C 18,0 8 18,0
D 10
20 Xã hội học D310301 70 A 18,0
C 8 18,0

Leave a Reply

Your email address will not be published.