Danh sách thí sinh được tuyển thẳng, xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2015

Home / Tin tức / Tuyển sinh / Danh sách thí sinh được tuyển thẳng, xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2015

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng, xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2015 như sau:

1. Đối tượng: Học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

1. Báo chí Chi tiết xem tại đây
2. Đông phương học Chi tiết xem tại đây
3. Lịch sử Chi tiết xem tại đây
4. Lưu trữ học Chi tiết xem tại đây
5. Ngôn ngữ Chi tiết xem tại đây
6. Nhân học Chi tiết xem tại đây
7. Quốc tế học Chi tiết xem tại đây
8. Văn học Chi tiết xem tại đây
9. Việt Nam học Chi tiết xem tại đây

2. Đối tượng: Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia 

1. Báo chí Chi tiết xem tại đây
2. Đông phương học Chi tiết xem tại đây
3. Khoa học quản lí Chi tiết xem tại đây
4. Quan hệ công chúng Chi tiết xem tại đây
5. Tâm lý học Chi tiết xem tại đây

3. Đối tượng: Học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (diện ưu tiên xét tuyển)

1. Báo chí Chi tiết xem tại đây
2. Công tác xã hội Chi tiết xem tại đây
3. Đông phương học Chi tiết xem tại đây
4. Lịch sử Chi tiết xem tại đây
5. Ngôn ngữ học Chi tiết xem tại đây
6. Quốc tế học Chi tiết xem tại đây
7. Tâm lý học Chi tiết xem tại đây
8. Việt Nam học Chi tiết xem tại đây
9. Xã hội học Chi tiết xem tại đây

4. Đối tượng: Học sinh THPT chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Báo chí Chi tiết xem tại đây
2. Đông phương học Chi tiết xem tại đây
3. Lịch sử Chi tiết xem tại đây
4. Nhân học Chi tiết xem tại đây
5. Quan hệ công chúng Chi tiết xem tại đây
6. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Chi tiết xem tại đây
7. Quản trị khách sạn Chi tiết xem tại đây
8. Quốc tế học Chi tiết xem tại đây
9. Tâm lý học Chi tiết xem tại đây

5. Đối tượng: Học sinh dự bị dân tộc

1. Báo chí Chi tiết xem tại đây
2. Chính trị học Chi tiết xem tại đây
3. Công tác xã hội Chi tiết xem tại đây
4. Đông phương học Chi tiết xem tại đây
5. Khoa học quản lý Chi tiết xem tại đây
6. Lịch sử Chi tiết xem tại đây
7. Lưu trữ học Chi tiết xem tại đây
8. Ngôn ngữ học Chi tiết xem tại đây
9. Nhân học Chi tiết xem tại đây
10. Quan hệ công chúng Chi tiết xem tại đây
11. Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành Chi tiết xem tại đây
12. Quản trị văn phòng Chi tiết xem tại đây
13. Tâm lý học Chi tiết xem tại đây
14. Triết học Chi tiết xem tại đây
15. Văn học Chi tiết xem tại đây
16. Việt Nam học Chi tiết xem tại đây
17. Xã hội học Chi tiết xem tại đây

Lưu ý:  Thời gian nhập học từ ngày 20/08/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.