Công bố điểm ngưỡng tuyển vào (điểm chuẩn) các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2016

Home / Tin tức / Tuyển sinh / Công bố điểm ngưỡng tuyển vào (điểm chuẩn) các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm ngưỡng tuyển vào (điểm chuẩn) các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2016 như sau:

TT Ngành học Mã ngành Điểm tuyển (*)
 1 Báo chí D320101 88.0
 2 Chính trị học D310201 78.5
 3 Công tác xã hội D760101 83.5
 4 Đông phương học D220213 92.5
 5 Hán Nôm D220104 78.0
 6 Khoa học quản lí D340401 85.0
 7 Khoa học thư viện D320202 76.0
 8 Lịch sử D220310 75.0
 9 Lưu trữ học D320303 78.0
 10 Ngôn ngữ học D220320 85.0
 11 Nhân học D310302 79.5
 12 Quan hệ công chúng D360708 89.0
 13 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 90.0
 14 Quản trị khách sạn D340107 90.0
 15 Quản trị văn phòng D340406 90.0
 16 Quốc tế học D220212 89.0
 17 Tâm lí học D310401 84.5
 18 Thông tin học D320201 81.0
 19 Tôn giáo học D220309 75.0
 20 Triết học D220301 77.5
21 Văn học D220330 79.5
22 Việt Nam học D220113 82.5
23 Xã hội học D310301 82.5

(*) Đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

Ghi chú:

1. Ngưỡng điểm tuyển vào (điểm chuẩn) áp dụng cho các thí sinh đăng ký vào các ngành học ở Nguyện vọng 1.

2. Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt điểm từ điểm ngưỡng tuyển vào trở lên được coi là trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

3. Trường ĐH KHXH&NV sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào trước ngày 25/7/2016 và dự kiến tổ chức nhập từ 13-14/8/2016. Chi tiết sẽ có trong các thông báo sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.