Chương trình đào tạo ĐH ngành Việt Nam học, năm 2016

Home / Tin tức / Đào tạo & Nghiên cứu / Chương trình đào tạo ĐH ngành Việt Nam học, năm 2016

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt thông báo Chương trình đào tạo ĐH ngành Việt Nam học, năm 2016 (tải về theo đường link dưới đây):

https://drive.google.com/file/d/0Bx5zjJXnkE6wRFc4QlJBdFY2Y1E/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published.