Chỉ tiêu và phương thức xét tuyển ĐH chính quy 2015

Home / Tin tức / Tuyển sinh / Chỉ tiêu và phương thức xét tuyển ĐH chính quy 2015

Trường Đại học KHXH&NV thông báo chỉ tiêu và hương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2015.

1. Chỉ tiêu xét tuyển

STT Mã ngành Ngành Chỉ tiêu
 1 D320101 Báo chí 100
2 D310201 Chính trị học 80
3 D760101 Công tác xã hội 60
4 D220213 Đông phương học 130
5 D220104 Hán Nôm 30
6 D340401 Khoa học quản lý 100
7 D220310 Lịch sử 90
8 D320303 Lưu trữ học 50
9 D220320 Ngôn ngữ học 70
10 D310302 Nhân học 60
11 D360708 Quan hệ công chúng 50
12 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 80
13 D340107 Quản trị khách sạn (*) 70
14 D340406 Quản trị văn phòng 50
15 D220212 Quốc tế học 90
16 D310401 Tâm lý học 100
17 D320201 Thông tin học 50
18 D220301 Triết học 70
19 D220330 Văn học 90
20 D220113 Việt Nam học 60
21 D310301 Xã hội học 70
Tổng cộng: 1.550

Ghi chú: (*) là ngành bắt đầu tuyển sinh từ năm 2015

2. Phương thức xét tuyển

2.1. Xét tuyển trên cơ sở kết quả thi đánh giá năng lực của thí sinh do ĐHQGHN tổ chức trong năm 2015.

2.2. Xét tuyển vào tháng 06/2015 theo lịch trình chung của ĐHQGHN. Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trước ngày 30/06/2015. Khi đó, thí sinh đã được công nhận trúng tuyển chỉ cần thi và được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) vào kỳ thi tháng 07/2015 là đủ điều kiện nhập học. Với thí sinh là đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2014 trở về trước thì đã đủ điều kiện nhập học.

2.3. Sau đợt xét tuyển vào tháng 06/2015, nếu ngành nào còn chỉ tiêu sẽ xét tuyển bổ sung vào tháng 08/2015.

2.4. Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học. Danh sách thí sinh trúng tuyển của từng ngành được xét theo tổng điểm thi đánh giá năng lực và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì lần lượt xét đến các tiêu chí sau:

– Điểm phần thi tư duy định tính (Ngữ văn);

– Điểm phần thi tư duy định lượng (Toán học);

– Điểm phần thi tự chọn.

2.5. Đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

– Thí sinh được ĐKXT tối đa 3 ngành học của Trường theo thứ tự ưu tiên. Hội đồng tuyển sinh sẽ xét nguyện vọng 1, sau đó sẽ xét đến nguyện vọng 2 rồi mới đến nguyện vọng 3 của tất cả thí sinh ở tất cả các ngành.

– Trong thời gian quy định nhận hồ sơ ĐKXT, thí sinh được phép một lần rút hồ sơ để nộp vào ngành khác của Trường hoặc đơn vị đào tạo khác trong ĐHQGHN.

– Thí sinh không được nộp ĐKXT cùng lúc ở 2 trường thành viên trong ĐHQGHN

2.6. Điều kiện trúng tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Đã dự thi đánh giá năng lực và đạt điểm trúng tuyển do trường quy định cho từng đối tượng, theo từng khu vực.

Leave a Reply

Your email address will not be published.