Ếch ơi, hãy ra khỏi đáy giếng đi nào!

Nếu bạn không phải là người định giá thì bạn sẽ là người trả giá cho cuộc đời mình.

Đã bao giờ bạn mơ ước được ra nước ngoài, được đi du lịch khắp thế giới hay sẽ kiếm được một công việc được đi đây đi đó chưa? Và bạn đã bao giờ lập một kế hoạch để thực hiện điều đó?