Chuyên mục: Đào tạo & Nghiên cứu

Home / Tin tức / Đào tạo & Nghiên cứu
Như những nhánh xương rồng
Bài viết

Như những nhánh xương rồng

Đây là buổi bảo vệ khóa luận mang tính quốc tế hóa đầu tiên của Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, dù từ hàng chục năm trước đây Khoa đã từng cho ra lò nhiều cử nhân nước ngoài về tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam