[Video] Ngày hội văn hoá quốc tế

Phóng sự của VTC10 về Ngày hội văn hoá quốc tế chào mừng năm mới 2013 của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.