Danh mục: <span>45 năm Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt</span>

Home / Chuyên đề / 45 năm Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
Bài viết

Tôi yêu

"Mối tình đầu" của tôi là cô Vân Chi, cô giáo dạy lịch sử Việt Nam của tôi. Cô cho chúng tôi đi thăm bảo tàng, chụp ảnh, ăn kem. Chưa bao giờ tôi thấy học sử lại thú vị đến thế: hay, lạ, đơn giản, ngọt ngào, mát dịu như cây kem cô mua cho từng đứa.