Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Việt Nam học năm 2015

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt thông báo Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Việt Nam học năm 2015.

Tải về tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.