Bản mô tả các học phần trong chương trình đào tạo Đại học năm 2015

Home / Tin tức / Đào tạo & Nghiên cứu / Bản mô tả các học phần trong chương trình đào tạo Đại học năm 2015

Sinh viên có thể theo dõi bản mô tả các học phần thuộc chương trình đào tạo cử nhân Việt Nam học năm 2015 theo đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/0Bx5zjJXnkE6wN3JMRHZ1eFVmWDQ/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published.