Author: Phuong Mai (Phuong Mai )

Home / Phuong Mai
Bài viết

Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa – Tư liệu và sự thật lịch sử

PGS.TS Trịnh Vương Hồng Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo của Việt Nam trên Biển Đông thật sự gần gũi, thân thiết trong tâm thức người Việt. Bởi Hoàng Sa, Trường Sa đã là một bộ phận, là “cương giới trên biển” của Việt Nam suốt từ thời tiền sử đến ngày nay;...

Bài viết

Phụ nữ trí thức với xu hướng hội nhập ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

ĐẶNG THỊ VÂN CHI           Từ cuối thế kỷ 19, Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Những chính sách của Pháp về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội trong những năm đầu thế kỷ XX đã đưa đến những thay đổi lớn trong xã hội Việt Nam và đặt dân tộc Việt...

Bài viết

Giảng dạy hành động ngôn từ tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng chức năng và góc độ giao tiếp liên văn hóa

Vũ Lan Hương[*] Tóm tắt: Trong những năm gần đây lý thuyết hành động ngôn từ được coi là một lý thuyết cơ bản của ngôn ngữ học chức năng và ngôn ngữ học ứng dụng. Giảng dạy hành động ngôn từ tiếng Việt cho người nước ngoài không chỉ dừng ở việc chuyển tải...

Bài viết

Nghĩ về phương diện thế tục trong sáng tạo và cảm nhận thơ thiền

Lê Thị Thanh Tâm ĐHKHXH&NV ĐHQG TP HCM Chúng ta cùng bắt đầu từ ý tưởng này: tâm bất sinh và quan hệ của nó với cảm hứng sáng tạo trong thơ thiền. Tâm bất sinh là một thiền ngữ. Hệ thống thiền ngữ gắn liền với các bối cảnh tu tập điển hình, những...

Bài viết

Chữ duyên trong truyện Kiều

TS. Lê Thị Thanh Tâm ĐHKHXH-NV, ĐHQG HN Sinh thời, Nguyễn Du vốn có thâm tình với Phật giáo; dù ông vẫn được hình dung như một kẻ sĩ ưu thời mẫn thế, một nhà nho cốt cách tài tử. Việc Nguyễn Du thông hiểu Kinh Kim Cương, Kinh Hoa Nghiêm và câu chuyện về...