Author: Phuong Mai (Phuong Mai )

Home / Phuong Mai
Công văn thông báo về việc quay trở lại học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020
Bài viết

Công văn thông báo về việc quay trở lại học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020

Giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học của Nhà trường quay trở lại học tập trên lớp học kỳ II, năm học 2019-2020 từ ngày 11/05/2020, riêng học phần Giáo dục thể chất từ ngày 18/05/2020. Đối với các giảng viên đăng ký tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến cần...

Điều chỉnh kế hoạch NCKHSV năm học 2019-2020
Bài viết

Điều chỉnh kế hoạch NCKHSV năm học 2019-2020

Trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, ĐHQG đã tiến hành điều chỉnh thời gian, cách thức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại các trường thành viên. Vì vậy, Phòng QLNCKH đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiến hành triển khai các hoạt động năm...

Bài viết

Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa – Tư liệu và sự thật lịch sử

PGS.TS Trịnh Vương Hồng Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo của Việt Nam trên Biển Đông thật sự gần gũi, thân thiết trong tâm thức người Việt. Bởi Hoàng Sa, Trường Sa đã là một bộ phận, là “cương giới trên biển” của Việt Nam suốt từ thời tiền sử đến ngày nay;...

Bài viết

Phụ nữ trí thức với xu hướng hội nhập ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

ĐẶNG THỊ VÂN CHI           Từ cuối thế kỷ 19, Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Những chính sách của Pháp về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội trong những năm đầu thế kỷ XX đã đưa đến những thay đổi lớn trong xã hội Việt Nam và đặt dân tộc Việt...

Bài viết

Giảng dạy hành động ngôn từ tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng chức năng và góc độ giao tiếp liên văn hóa

Vũ Lan Hương[*] Tóm tắt: Trong những năm gần đây lý thuyết hành động ngôn từ được coi là một lý thuyết cơ bản của ngôn ngữ học chức năng và ngôn ngữ học ứng dụng. Giảng dạy hành động ngôn từ tiếng Việt cho người nước ngoài không chỉ dừng ở việc chuyển tải...