Author: Phuong Mai (Phuong Mai )

Home / Phuong Mai
Giới thiệu Ngành Việt Nam học
Bài viết

Giới thiệu Ngành Việt Nam học

Việt Nam học là khoa học liên ngành (interdisciplinary science) nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam theo định hướng liên ngành khu vực học nhằm mang lại tri thức tổng hợp về đất nước, con người, xã hội và văn hóa Việt Nam (có thể dựa trên kiến thức của nhiều...

Công văn thông báo về việc quay trở lại học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020
Bài viết

Công văn thông báo về việc quay trở lại học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020

Giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học của Nhà trường quay trở lại học tập trên lớp học kỳ II, năm học 2019-2020 từ ngày 11/05/2020, riêng học phần Giáo dục thể chất từ ngày 18/05/2020. Đối với các giảng viên đăng ký tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến cần...

Điều chỉnh kế hoạch NCKHSV năm học 2019-2020
Bài viết

Điều chỉnh kế hoạch NCKHSV năm học 2019-2020

Trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, ĐHQG đã tiến hành điều chỉnh thời gian, cách thức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại các trường thành viên. Vì vậy, Phòng QLNCKH đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiến hành triển khai các hoạt động năm...

Bài viết

Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa – Tư liệu và sự thật lịch sử

PGS.TS Trịnh Vương Hồng Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo của Việt Nam trên Biển Đông thật sự gần gũi, thân thiết trong tâm thức người Việt. Bởi Hoàng Sa, Trường Sa đã là một bộ phận, là “cương giới trên biển” của Việt Nam suốt từ thời tiền sử đến ngày nay;...