Author: Phuong Mai (Phuong Mai )

Home / Phuong Mai
THÔNG BÁO: Tuyển sinh lớp “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”
Bài viết

THÔNG BÁO: Tuyển sinh lớp “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài” như sau: Đối tượng tuyển sinh: Người Việt Nam và người nước ngoài có đủ năng lực, có nhu cầu được đào tạo và được...

Ngành Việt Nam học
Bài viết

Ngành Việt Nam học

Đến với Việt Nam học, các em sẽ có cơ hội tiếp thu cả kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội theo định hướng liên ngành khu vực học nhằm mang lại tri thức tổng hợp về đất nước và con người Việt Nam. Cơ hội việc làm sau khi tốt...

Giới thiệu Ngành Việt Nam học
Bài viết

Giới thiệu Ngành Việt Nam học

Việt Nam học là khoa học liên ngành (interdisciplinary science) nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam theo định hướng liên ngành khu vực học nhằm mang lại tri thức tổng hợp về đất nước, con người, xã hội và văn hóa Việt Nam (có thể dựa trên kiến thức của nhiều...

Công văn thông báo về việc quay trở lại học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020
Bài viết

Công văn thông báo về việc quay trở lại học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020

Giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học của Nhà trường quay trở lại học tập trên lớp học kỳ II, năm học 2019-2020 từ ngày 11/05/2020, riêng học phần Giáo dục thể chất từ ngày 18/05/2020. Đối với các giảng viên đăng ký tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến cần...

Điều chỉnh kế hoạch NCKHSV năm học 2019-2020
Bài viết

Điều chỉnh kế hoạch NCKHSV năm học 2019-2020

Trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, ĐHQG đã tiến hành điều chỉnh thời gian, cách thức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại các trường thành viên. Vì vậy, Phòng QLNCKH đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiến hành triển khai các hoạt động năm...