Hướng dẫn thi Chứng chỉ Năng lực tiếng Việt 2020

Home / Đào tạo / Đào tạo ngắn hạn / Hướng dẫn thi Chứng chỉ Năng lực tiếng Việt 2020

[English page]

I. VỀ THỜI GIAN: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt tổ chức thi năng lực tiếng Việt 2 tháng một lần, vào thứ Năm tuần cuối của các tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Ngày thi của tháng 2: 27/02/2020 Ngày thi của tháng 8: 27/08/2020
Ngày thi của tháng 4: 23/04/2020 Ngày thi của tháng 10: 29/10/2020
Ngày thi của tháng 6: 25/06/2020 Ngày thi của tháng 12: 31/12/2020
 • Sáng: thi nghe, đọc, viết từ 8:30 đến 11:30, sinh viên có mặt tại Khoa lúc 8:15;
 • Chiều: thi nói từ 13:30;
 • Địa điểm thi: Hội trường B, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, 75 B7 Bis Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

II. HƯỚNG DẪN:

Thi nghe
 • Phần 1: Thí sinh sẽ nghe một câu hỏi hoặc một tình huống sau đó phải chọn đáp án đúng;
 • Phần 2, 3, 4: Thí sinh sẽ nghe một đoạn hội thoại hoặc một đoạn văn bản sau đó chọn đáp án đúng;
 • *Chú ý: Đề nghe chỉ được nghe một lần.
Thi đọc Đề đọc có 40 câu. Sinh viên đọc các đoạn trích và chọn đáp án đúng;
Thi nói Đề nói có 3 phần:

 • Phần 1: Trả lời câu hỏi;
 • Phần 2: Đề sẽ đưa ra 2 lựa chọn, thí sinh cần chọn một phương án và biện luận vì sao mình chọn phương án đó;
 • Phần 3: Thí sinh nói về một chủ đề chung hoặc một chủ đề học thuật cho sẵn, có thể sử dụng các ý được cung cấp sẵn hoặc tự phát triển các ý riêng của mình (phần 3 kết thúc với một số câu hỏi thảo luận về chủ đề trên);
Thi viết Đề viết có 3 phần:

 • Phần 1: Nghe và điền chính tả, sẽ có 20 ô trống trong văn bản để thí sinh điền;
 • Phần 2: Trả lời một bức thư;
 • Phần 3: Viết một bài luận;

III. THANG ĐIỂM:

Từ 1.0 ~ 1.5 Level 1 (A1)
Từ 2.0 ~ 3.5 Level 2 (A2)
Từ 4.0 ~ 5.5 Level 3 (B1)
Từ 6.0 ~ 7.0 Level 4 (B2)
Từ 7.5 ~ 8.5 Level 5 (C1)
Từ 9.0 ~10.0 Level 6 (C2)

IV. VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÍ THI:

Để đăng kí thi, thí sinh cần nộp:

 1. Copy passport trang thứ nhất;
 2. Lệ phí thi 3.000.000 VND (đối với thí sinh không học tại Khoa), 1.500.000 VND (đối với thí sinh học tại Khoa từ 60 giờ trở lên trong 6 tháng trước ngày thi);

Chú ý: Thí sinh cần nộp hồ sơ ít nhất 2 TUẦN trước ngày thi và lệ phí thi sẽ KHÔNG được hoàn lại sau khi đăng ký;