Chương trình cử nhân (Ngành Việt Nam học)

Home / Đào tạo / Chương trình cử nhân (Ngành Việt Nam học)

Từ năm học 2019 – 2020, Khoa Việt Nam học bắt đầu tuyển sinh đào tạo đại học ngành Việt Nam học. Ngành Việt Nam học là một trong 7 ngành khoa học cơ bản của Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN.

  • Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 là 80 sinh viên
  • Khối thi đầu vào: C, D1

Tham gia học ngành Việt Nam học bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về Việt Nam học như: kiến thức về văn hoá Việt Nam, lịch sử Việt Nam, văn học Việt Nam… Bạn sẽ là người hiểu biết nhiều về đất nước và con người Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học, với khối lượng kiến thức và kĩ năng đã được đào tạo, bạn có thể độc lập hành nghề hoặc tiếp tục học ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước hoặc ở nước ngoài.