Viên chức đang làm việc tại Khoa

Home / Giới thiệu / Đội ngũ cán bộ / Viên chức đang làm việc tại Khoa

Danh sách viên chức đang làm việc tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

1. Phạm Thị Hương Giang

 • Năm sinh: 1985
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ năm 2012 đến nay

2. Tăng Thị Kim Oanh

 • Năm sinh: 1959
 • Chuyên môn: y tá chính
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 1987 đến nay
 • Chức vụ: Tổ trưởng Tổ văn phòng, phó chủ tịch công đoàn

3. Hoàng Thị Lệ Thúy

 • Năm sinh: 1981
 • Chuyên môn: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 2011 đến nay