Viên chức đang làm việc tại Khoa

Home / Giới thiệu / Đội ngũ cán bộ / Viên chức đang làm việc tại Khoa

Danh sách viên chức đang làm việc tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

1. Phạm Thị Hương Giang

 • Năm sinh: 1985
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ năm 2012 đến nay

2. Hoàng Thị Lệ Thúy

 • Năm sinh: 1981
 • Chuyên môn: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 2011 đến nay

3. Nguyễn Thị Minh Hạnh

 • Năm sinh: 1984
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 2016 đến nay

4. Nguyễn Thị Huyền Vân

 • Năm sinh: 1986
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Việt Nam học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ năm 2008 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 02

5. Đinh Vũ An

 • Năm sinh: 1981
 • Nghề nghiệp: Bảo vệ
 • Thời gian công tác tại Khoa: 2006 đến nay

6. Nguyễn Văn Luân

 • Năm sinh: 1985
 • Nghề nghiệp: Bảo vệ

7. Phạm Văn Luyện

 • Năm sinh: 1986
 • Nghề nghiệp: Nhân viên kỹ thuật