Viên chức đang làm việc tại Khoa | Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Viên chức đang làm việc tại Khoa

Danh sách viên chức đang làm việc tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

1. Phạm Thị Hương Giang

 • Năm sinh: 1985
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ năm 2012 đến nay

2. Tăng Thị Kim Oanh

 • Năm sinh: 1959
 • Chuyên môn: y tá chính
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 1987 đến nay
 • Chức vụ: Tổ trưởng Tổ văn phòng, phó chủ tịch công đoàn

3. Hoàng Thị Lệ Thúy

 • Năm sinh: 1981
 • Chuyên môn: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 2011 đến nay