Giáo viên đang là cộng tác viên tại Khoa | Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Giáo viên đang là cộng tác viên tại Khoa

Danh sách giáo viên đang là cộng tác viên tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

1. Võ Thanh Hà

 • Năm sinh: 1981
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ 4/2013 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 01

2. Trần Vĩnh Hà

 • Năm sinh: 1983
 • Học vị: Cử nhân
 • Chuyên môn: Dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ 2009 đến nay.

3. Nguyễn Thị Minh Hạnh

 • Năm sinh: 1984
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ 2006 đến 2013

4. Vũ Thị Hòa

 • Năm sinh: 1986
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: Từ năm 2007 đến nay

5. Nguyễn Thị Kim Huệ

 • Năm sinh: 1983
 • Học vị: Học viên cao học
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: Từ năm 2008 đến nay 2013

6. Trần Thị Mai Hương

 • Năm sinh: 1983
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: Từ tháng 09/2008 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 02

7. Phạm Thị Liên

 • Năm sinh: 1982
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ tháng 5 năm 2012
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 03

8. Lê Việt Liên

 • Năm sinh: 1980
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Văn hóa học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ 2008 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 04

9. Nguyễn Thị Tuyết Mai

 • Năm sinh: 1983
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: Từ tháng 9 năm 2010 đến nay

10. Phạm Thị Nguyên

 • Năm sinh: 1988
 • Học vị: Cử nhân
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ tháng 3 năm 2011 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 01

11. Phan Thanh Sơn

 • Năm sinh: 1978
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ năm 2002 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 05

12. Nguyễn Thị Huyền Vân

 • Năm sinh: 1986
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Việt Nam học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ năm 2008 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 02

13. Bùi Thanh Thủy

 • Năm sinh: 1979
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian công tác tại Khoa: Từ năm 2002 đến nay

14. Nguyễn Thị Phương Trà

 • Năm sinh: 1986
 • Học vị: Cử nhân
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học Anh-Việt
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ 9/2009 đến nay

15. Đinh Hà Hải Yến

 • Năm sinh: 1986
 • Chuyên môn: Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: tháng 11 năm 2008 đến nay

16. Nguyễn Kim Yến

 • Năm sinh: 1980
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: năm 2006 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 06
 • Số sách, giáo trình đã in: 01