Giáo viên đang là cộng tác viên tại Khoa

Home / Giới thiệu / Đội ngũ cán bộ / Giáo viên đang là cộng tác viên tại Khoa

Danh sách giáo viên đang là cộng tác viên tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

1. Võ Thanh Hà

 • Năm sinh: 1981
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ 4/2013 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 01

2. Trần Vĩnh Hà

 • Năm sinh: 1983
 • Học vị: Cử nhân
 • Chuyên môn: Dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ 2009 đến nay.

3. Nguyễn Thị Kim Huệ

 • Năm sinh: 1983
 • Học vị: Học viên cao học
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: Từ năm 2008 đến nay 2013

4. Trần Thị Mai Hương

 • Năm sinh: 1983
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: Từ tháng 09/2008 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 02

5. Phạm Thị Liên

 • Năm sinh: 1982
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ tháng 5 năm 2012
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 03

6. Nguyễn Thị Tuyết Mai

 • Năm sinh: 1983
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: Từ tháng 9 năm 2010 đến nay

7. Phạm Thị Nguyên

 • Năm sinh: 1988
 • Học vị: Cử nhân
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ tháng 3 năm 2011 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 01

8. Phan Thanh Sơn

 • Năm sinh: 1978
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ năm 2002 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 05

9. Bùi Thanh Thủy

 • Năm sinh: 1979
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian công tác tại Khoa: Từ năm 2002 đến nay

10. Nguyễn Thị Phương Trà

 • Năm sinh: 1986
 • Học vị: Cử nhân
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học Anh-Việt
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ 9/2009 đến nay

11. Đinh Hà Hải Yến

 • Năm sinh: 1986
 • Chuyên môn: Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: tháng 11 năm 2008 đến nay

12. Nguyễn Kim Yến

 • Năm sinh: 1980
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: năm 2006 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 06
 • Số sách, giáo trình đã in: 01

13. Vũ Thị Hòa

 • Năm sinh: 1986
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: Từ năm 2007 đến nay

14. Lê Việt Liên

 • Năm sinh: 1980
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Văn hóa học
 • Thời gian cộng tác tại Khoa: từ 2008 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 04