Chiến lược phát triển

Home / Giới thiệu / Chiến lược phát triển

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo tiếng việt và văn hoá Việt Nam cho các học viên nước ngoài, nhiệm vụ chính của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt là đào tạo  ngành Việt Nam học cho cả học viên nước ngoài và học viên Việt Nam. Năm học 2009 – 2010, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt sẽ tuyển sinh khoá đầu tiên ngành Việt Nam học cho các học viên Việt Nam. Tiếp theo đó Khoa sẽ làm các thủ tục cần thiết đề nghị lãnh đạo các cấp cho phép Khoa được đào tạo ngành Việt Nam học trình độ sau đại học.

Những công việc đó đặt ra cho Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt những nhiệm vụ lớn lao, những khó khăn và thách thức đòi hỏi toàn thể cán bộ công chức trong Khoa phải phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong nghiên cứu và đào tạo để xây dựng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt thành một khoa đào tạo ngành Việt Nam học và tiếng Việt hàng đầu trong nước và quốc tế như lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, trong dịp về thăm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã nhấn mạnh.